Efektywność szkolenia

Jak każde działania biznesowe, tak i szkolenia, kursy powinny dawać pracodawcy efekty. Zamawiający szkolenie mają niekiedy twarde, finansowe oczekiwania wobec efektów szkolenia.

 

Czy jednak takie wymagania są do zrealizowania? Sprawa jest bardziej złożona.

Wydawałoby się, że w przypadku szkoleń dotyczących sprzedaży wystarczy porównać wielkość sprzedaży przed i po szkoleniu w grupie, która ten proces przeszła. Jednak wyniki handlowców są uwarunkowane szeregiem, często niezależnych od nich czynników takich jak wzrost lub załamanie się koniunktury, sezonowość sprzedaży w danej branży i wiele innych.

Paradoksalnie, niekiedy pogorszenie wyników sprzedaży świadczy o wzroście kompetencji handlowców, jako że wdrażaniu nowych, efektywniejszych metod działania towarzyszą na początku błędy i niepewność poczynań handlowca. Aby rzetelnie i zarazem wymiernie zbadać skuteczność szkoleniową, należałoby wykonać eksperyment.

Polegałby na tym, że jednorodną grupę handlowców dzielimy losowo na dwie podgrupy, z których jedną szkolimy a drugą nie. Porównanie wyników sprzedażowych obu grup po pewnym czasie od zakończenia projektu szkoleniowego dałoby miarodajną odpowiedź dotyczącą jego efektywności. Obie grupy działają bowiem w takich samych warunkach zewnętrznych i mają wyjściowo podobne doświadczenia. Jedyna różnica między nimi dotyczy uczestnictwa w szkoleniu sprzedażowym.

Jednak nawet taka procedura ma swoje ograniczenia. Wyobraźmy sobie firmę, w której część osób jest szkolona a część nie jest. W tej drugiej grupie mogą zrodzić się podejrzenia, iż firma nie wiąże z nimi dłuższej przyszłości odmawiając udziału w formie podnoszenia kompetencji. To z kolei może wpłynąć na obniżenie motywacji do pracy i w konsekwencji gorsze wyniki. Tak więc „twarde”, finansowe podejście do badania efektywności tego typu szkoleń nie prowadzi do wiarygodnych wniosków.

Skoro określenie wymiernych efektów szkolenia sprzedażowego, napotyka na takie problemy, cóż dopiero powiedzieć o szkoleniach na temat zarządzania ludźmi, motywowania, autoprezentacji czy myślenia kreatywnego.

Szukaj efektywnych szkoleń kursów na www.kursy24h.pl

Jak widać, pozostając w niewoli poszukiwania wymiernych, finansowych i w dodatku bezpośrednich korzyści z prowadzenia szkoleń, możemy narazić się na porażkę.

Więcej – http://www.szkolenia24h.pl/artykul/w-niewoli-efektywnosci-szkolenia/909/

 

 

One thought on “Efektywność szkolenia”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *